Solex tocht

De Solex, is helemaal terug van weggeweest! 

Bij Jeu de Boer kunt u genieten van een heerlijke solextocht door het polderlandschap! 
Wij hebben een route voor u uitgezet langs natuurgebieden, molens en boerderijen, over landweggetjes, fietspaden en dijken, door verschillende dorpjes met cafeetjes, terrasje en bezienswaardigheden. 

Wij bieden u de kans dit brommertje te (her)ontdekken. 

U rijdt zonder helm, met de wind door uw haren en het brommende geluid van het motortje, rond in 'n prachtige omgeving. Voor even terug in de tijd, en zonder dat het u energie kost kunt u genieten van alles om u heen samen met vrienden, familie of collega's.

Voel de vrijheid van de sixties.

solextocht jeu de boer

Solexen zijn te huur vanaf

10 personen.         


Prijzen

Vanaf € 25.00

Prijzen zijn inclusief verzekering, standby service en brandstof.  Lees de voorwaarden. 

Solexen voorwaarden 

De Deelname is op eigen risico. 

De borgsom bedraagt: € 200,-  < 30 personen en € 400,-  >30 personen. Contant te voldoen bij aanvang.

Artikel 1.De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. Jeu de Boer wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Jeu de Boer voldoen.

Artikel 3.Te allen tijde is Jeu de Boer gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Jeu de Boer op aanvullende schadevergoeding

Artikel 4.Jeu de Boer is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door  Jeu de Boer niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.Artikel 6.De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde solex aan derden is toegebracht en zal  Jeu de Boer daarvoor vrijwaren.

Artikel 8.Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9.Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) De trottoirbanden op en af te rijden. b) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11. Bij aanrijding geld altijd een eigen risico van € 175,00 per ongeval.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.