E-chopper

Leuk om samen met vrienden, familie of collega's te doen.


E-Chopper huren: het Groene Hart ontdekken en je voor even een echte biker wanen. Op de stoere E-Chopper maak je op milieuvriendelijke wijze kennis met het prachtige polderlandschap.

Stap op de geruisloze E-Choppers, leun achterover en geniet van onze prachtige route door de natuur.

De route gaat langs natuurgebieden, molens en boerderijen, over landweggetjes, fietspaden en dijken, door verschillende dorpjes en bezienswaardigheden. Onze route duurt ongeveer 2 a 2 1/2 uur met voldoende plekjes om even te stoppen.

De E-Chopper heeft een stoer design en is volledig duurzaam.

Volledig stil en krachtig genoeg om ongeveer 35 km te rijden.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan snel een offerte aan


U kunt al een E-Chopper huren vanaf € 35,00 p.p


E-CHOPPER VOORWAARDEN.


De Deelname is op eigen risico.

De borgsom bedraagt:€ 200,- <30 personen en € 400,- > 30 personen. Contant te voldoen bij aanvang.


Artikel 1. De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. Jeu de Boer wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-Chopper toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van de vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de E-Chopper contant aan Jeu de Boer te voldoen.

Artikel 3. Te allen tijde is Jeu de Boer gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Jeu de Boer op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4. Jeu de Boer is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5. Bij diefstal is de huurderaansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, daar deze door Jeu de Boer niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-Chopper is vastgesteld op € 1450.00 per E-Chopper. 

Artikel 6. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde E-Chopper aan derden is toegebracht en zal Jeu de Boer daarvoor vrijwaren.

Artikel 8. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9. Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10.Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

 a) De trottoirbanden op en af te rijden.

 b) Met de E-Choppers tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.

 c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11. Bij aanrijding geld altijd een eigen risico van € 1000,00 per ongeval.

Artikel 12. De E-Choppers zijn WA verzekerd met een eigen risico van €1000,00 per voertuig. Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade aan derden. Wij raden u aan om het eigen risico voor schade aan derden af te kopen. Voor € 5,00 incl. BTW per voertuig kunt u het eigen risico van €1000,00 per voertuig voor schade aan derden afkopen. LET OP: Uw eigen WA verzekering dekt geen schade aan gehuurde voertuigen.

Artikel 13. Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier of een gedeelte daarvan €3,00 extra bovenop de huursom.


PHOTO-2021-04-01-15-33-19(1)
202105 e-chopper
2021 e-chopper tennisdames 5
2021 e-chopper tennisdames 7
2021 e-chopper tennisdames 1
e-chopper in de polder

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.